View Letters #1

ชื่อเรื่องขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒน
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา ในวันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
Authorphanyakarn
Created2014-05-30 12:34:46