View Letters #2

ชื่อเรื่องเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ วช. ร่วมกันหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือฯ
ประเภทข่าวการจัดประชุม
รายละเอียดเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วช. จัดประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยภูมิภาคแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วย รวม 18 คน
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
Authorphanyakarn
Created2014-07-08 10:06:10