ข่าวประชาสัมพันธ์
#TitleCreated
176สื่อการสอน การอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" รุ่น 6 วันที่ 19-23 มีนาคม 25612018-03-22 12:32:34
173ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการเครือข่ายวิจัย” 2018-02-23 11:52:15
169ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ 2018-02-19 10:25:05
168ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 62018-02-14 14:33:57
166ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา2018-02-07 15:31:03
164ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 2017-12-29 14:38:46
163ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 22017-10-12 14:39:32
162สื่อการสอนโครงการลูกไก่ วันที่ 10 สิงหาคม 25602017-08-09 18:38:51
161สื่อการสอนโครงการลูกไก่ วันที่ 9 สิงหาคม 25602017-08-08 18:43:15
160สื่อการสอนโครงการลูกไก่ วันที่ 8 สิงหาคม 25602017-08-08 08:13:13
159ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ2017-07-27 22:34:19
158ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕2017-07-27 21:43:32
156ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 25612017-07-25 13:07:23
154ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ2017-07-24 09:47:17
153ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ2017-07-12 11:50:40
152ประกาศรับสมัครอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5"2017-07-03 10:01:56
151ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ฉบับปรับปรุง)2017-05-30 18:15:12
148ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ฯ2017-05-30 13:39:45
147การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย "โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" ประจำปีงบประมาณ 25602017-05-16 14:57:09
145รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่)2017-04-18 11:01:30
143ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่)2017-03-10 17:34:36
141ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน2017-02-24 11:11:39
135รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2017-02-06 14:48:54
120ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 42016-06-16 10:08:40
119โครงการและกำหนดการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 42016-06-10 16:43:17