ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 9
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล Chanav@kku.ac.th
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2016-04-29 14:33:19