ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทประกาศ
รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร
1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2) วุฒิการศึกษา: ระดับ ปวส, ปริญญาตรี
3) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office และ Photo shop ได้เป็นอย่างดี
4) มีประสบการณ์ หรือ มีทักษะด้านการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร บัญชี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ไปต่างจังหวัดได้ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2017-02-06 14:48:54