ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประเภทประกาศ
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวพร้อมกับเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
ที่สำนักงานเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคาร 8 ชั้น 5
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2017-02-24 11:11:39