ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย "โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2560
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย "โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2560
กำหนดการประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์แนบไม่มีไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2017-05-16 14:57:09