ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ฉบับปรับปรุง)
ประเภทประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียด ตามที่เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีประเด็นซักถามอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพื่อให้การรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ สอดคล้องกับการประชุมชี้แจงดังกล่าวข้างต้น จึงขอแก้ไขข้อความในประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2017-05-30 18:15:12