ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยจะมีการสอบข้อเขียน พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.00 น.
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2017-07-24 09:47:17