ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดตามที่ได้มีการสอบสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายวิจัย” บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือก ได้พิจารณาแล้วผลการสอบคัดเลือก ดังนี้
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2017-07-27 22:34:19