ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยจะมีการสอบข้อเขียน พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


หมายเหตุ ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา 08.30 น.
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2018-02-19 10:25:05