ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เรื่อง การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2557 หากผู้ใดสนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการสามารถส่งผลงานมาได้ที่ สำนักงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น5 อาคาร8 คณะเกษตรศาสตร์ หรือที่ E-mail: phanya@kku.ac.th (นางสาวภัญกาญ ไชยสิน เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยฯ โทร 093-3212769) หรือหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 084-4504426 (คุณจุฑามาศ ภูมิสถาน เจ้าหน้าที่ วช.)
ไฟล์แนบไม่มีไฟล์แนบ
ผู้เขียนadmin
วันที่2023-05-06 15:25:00