ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยง
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
ในวันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนphanyakarn
วันที่2014-05-30 16:09:09