ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2557
ประเภทประกาศรับข้อเสนอโครงการ
รายละเอียดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2557 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยสามารถ download เอกสารเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนphanyakarn
วันที่2014-07-01 12:41:53