ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ วช. ร่วมกันหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วช. จัดประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยภูมิภาคแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วย รวม 18 คน
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนphanyakarn
วันที่2014-07-07 16:40:15