ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers)”
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers)” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (“แม่ไก่ ”) เพื่อให้มีวิทยากรที่มีคุณภาพจำนวนมาก และสามารถดำเนินการฝึกอบรมนักวิจัย (“ลูกไก่ ”) ตามหลักสูตรที่ วช.กำหนด และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง วช. กับ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพเป็นจำนวนมากต่อไป (สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ)
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนphanyakarn
วันที่2014-07-10 12:40:53