ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
ประเภทใบสมัคร
รายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผู้ที่สอนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนphanyakarn
วันที่2014-07-18 17:04:45