ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวกำหนดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
ประเภทประกาศ
รายละเอียดกำหนดการประชุมแจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ในวันที่ 18 กันยายน 2557
ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดในไฟล์แนบ
ไฟล์แนบไม่มีไฟล์แนบ
ผู้เขียนadmin
วันที่2023-05-06 15:22:15