ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวกำหนดการประชุมยุทธ์ศาสตร์โคนมและสัมมนาวิชาการโคนม
ประเภทประกาศ
รายละเอียดขอเชิญเข้าร่วมการประชุมยุทธ์ศาสตร์โคนมและสัมมนาวิชาการโคนม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 08.00-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่แนบมานี้
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2014-09-24 11:53:14