ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ วช. ครั้งที่ 5 (2/2557)
ประเภทประกาศ
รายละเอียดเนื่องด้วย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วช. จะมีการจัดประชุมหารือกรรมการบริหารเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยฯ เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.15 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกำหนดการแลัวาระการประชุมดังในไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2014-10-07 16:34:03