ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียด ด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย TNRR ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น.ณ.ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบข้อมูลวิจัย เชื่อมโยงข้อมูล และให้ผู้ใช้งานวิจัยสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว รายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์นี้
ไฟล์แนบไม่มีไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2014-11-25 11:52:24