ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวคอบช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม
ประเภทประกาศ
รายละเอียดคอบช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม จำนวน 4 กลุ่มเรื่อง ประเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 2557 - 5 มกราคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในเอกสารแนบ ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2014-11-25 15:46:52