ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวกำหนดการโครงการฝึกอบรมนักวิจัย (ลูกไก่)
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการจัดอบรมนักวิจัย (ลูกไก่) เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และเพื่อขยายผลจากการฝึกอบรมแม่ไก่ของ วช. ในการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557ถึงวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น - 20.00 น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรมดังในเอกสารแนบนี้
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2014-12-08 15:48:48