ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น
ประเภทข่าว
รายละเอียดเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) ให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำวิจัยและเป็นเครือข่ายนักวิจัยภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14-17 ธ.ค. 2557 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2014-12-24 16:23:12