ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมปี 58 ในกลุ่มเรื่องงานวิจัยดังนี้
1 ข้าว
2.มันสำปะหลัง
3.ยางพารา
4.ปาล์มน้ำมัน
5.อ้อยและน้ำตาล
6.ประเด็นกลุ่มเรื่องสำคัญ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มกราคม 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ หรือ http://www.nrct.go.th/
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-01-08 10:47:50