ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดด้วย สภาวิจัยโลก (Global Research Council) มีแนวคิดด้าน Open Access (OA) หรือการเข้าถึงแบบเปิด ที่มุ่งเน้นให้ผลงานไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์มากที่สุด ผ่านช่องทางของเทคโนโลยีและการจัดเก็บในรูปแบบของคลังความรุ้ หรือฐานข้อมูลออนไลน์ โดยลิขสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของผลงาน ดังนั้น วช. จึงได้พัฒนาความรู้และแนวทางการให้บริการกำหนดรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) หรือเลขมาตราฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัลให้กับเอกสารประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ของนักวิจัย โดยได้กำหนดจัดสัมมนาขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-02-06 10:05:51