ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวรายละเอียดและกำหนดการการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีรายละเอียดดังในเอกสารแนบ
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-04-08 09:19:30