ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อข่าวใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของผู้ผ่านการฝึกอบรม แม่ไก่
ประเภทประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และกรุณาส่งใบสมัครมายัง สำนักงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ (รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ E-mail: chanav@kku.ac.th )
ภายในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558
ไฟล์แนบเปิดไฟล์แนบ
ผู้เขียนprontiwa
วันที่2015-06-12 15:49:02