ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุลสถาบันจังหวัดความเชี่ยวชาญ
นายวรพล อรุณสำราญขอนแก่น-
ชนกานต์ เตชะอธิกขอนแก่นTelecom
พงศ์ปกรณ์ ศิริเวศย์-ขอนแก่น-
เมษ์ธาวิน พลโยธีมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จำนวนผู้เข้าชม จำนวนผู้เข้าชมขอนแก่นlucy
กนกมน รุจิรกุลนครราชสีมาFace Recognition, Image Processing
นำพล โชคศิริขอนแก่นภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ