ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุลสถาบันจังหวัดความเชี่ยวชาญ
นายวรพล อรุณสำราญขอนแก่น-