View User "krooying"

usernamekrooying
ชื่อ (TH)พวงทอง
นามสกุล (TH)เพชรโทน
ชื่อ (EN)Puangtong
นามสกุล (EN)Petchtone
ตำแหน่งอาจารย์
วุฒิการศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สถานศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร77/168 หมู่บ้านเฟิร์สโฮม
ถนนหนองบัว-หนองใส
ตำบลหนองบัว
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
หมายเลขโทรศัพท์0910570551
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2014-08-16 22:17:35
Last visitNot visited