View User "panwarada"

usernamepanwarada
ชื่อ (TH)พรรณวรดา
นามสกุล (TH)สุวัน
ชื่อ (EN)Panwarada
นามสกุล (EN)Suwan
ตำแหน่งอาจารย์
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สถานศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร59/25 หมู่บ้านร่มเย็นโครงการ 3
ถนนรอบเมือง
ตำบล
อำเภอหนองบัว
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
หมายเลขโทรศัพท์0900290494
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญการพัฒนาชุมชน พฤติกรรมสุขภาพ การศึกษาพยาบาล
สถาบันมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2016-03-20 16:26:08
Last visitNot visited