View User "navarat2516"

usernamenavarat2516
ชื่อ (TH)นวรัตน์
นามสกุล (TH)บุญภิละ
ชื่อ (EN)navarat
นามสกุล (EN)boonpila
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สถานศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ถนน64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
หมายเลขโทรศัพท์0922521093
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญสังคมวิทยา
สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2017-07-04 15:54:41
Last visitNot visited