View User "patamaporn"

usernamepatamaporn
ชื่อ (TH)ปฐมาภรณ์
นามสกุล (TH)เถาว์พัน
ชื่อ (EN)patamaporn
นามสกุล (EN)Taophan
ตำแหน่งอาจารย์
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษาที่จบ
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร340 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ถนนสุรนารายณ์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมา
รหัสไปรษณีย์30000
หมายเลขโทรศัพท์0918722943
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
สถาบัน
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2017-07-12 11:54:19
Last visitNot visited