View User "phongpagon"

usernamephongpagon
ชื่อ (TH)พงศ์ปกรณ์
นามสกุล (TH)ศิริเวศย์
ชื่อ (EN)Phongpagon
นามสกุล (EN)Siriwes
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์
สถานศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บ้านเลขที่/ชื่ออาคาร43/16
ถนน-
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40000
หมายเลขโทรศัพท์0980979171
ประเด็นที่เชี่ยวชาญ/ความเชี่ยวชาญ-
สถาบัน-
ผู้ประสานงานประจำจังหวัดไม่ใช่
รูปประจำตัว
Registration date2019-11-07 12:43:13
Last visitNot visited