ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัคร/รับ
การสร้างสื่อวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-03-2561 - 07-03-25619.00 - 16.0020 / 20
การบริหารจัดการ Web serverห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.15-03-2561 - 16-03-25619.00 - 16.0020 / 20
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii framework ขั้นพื้นฐานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.19-03-2561 - 20-03-25619.00 - 16.0014 / 15
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii framework ขั้นสูงห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.26-03-2561 - 27-03-25619.00 - 16.0010 / 15
KKU Faculty networkห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.29-03-2561 - 30-03-25619.00 - 16.0017 / 20
เตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด (การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปี)ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ06-02-2562 - 07-02-25628.30 - 16.003 / 40

ข่าวประชาสัมพันธ์

No results found.

ภาพผู้เข้าอบรม