ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัคร/รับ
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (รับเพิ่มเติม) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น19-11-2560 - 20-11-25608.30 - 16.007 / 25

ข่าวประชาสัมพันธ์

No results found.

ภาพผู้เข้าอบรม