ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัคร/รับ
Basic network configurationห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-02-2561 - 06-02-25619.00 - 16.0015 / 20
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบ Info Graphic ด้วย Adobe Illustratorห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.07-02-2561 - 09-02-25619.00 - 16.0038 / 20
การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ Voice over IPห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.14-02-2561 - 16-02-25619.00 - 16.008 / 20
การจัดการ Theme และ Security ให้กับ WordPressห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.22-02-2561 - 23-02-25619.00 - 16.0027 / 40
การสร้างสื่อวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-03-2561 - 07-03-25619.00 - 16.006 / 20
การบริหารจัดการ Web serverห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.15-03-2561 - 16-03-25619.00 - 16.0015 / 20
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii framework ขั้นพื้นฐานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.19-03-2561 - 20-03-25619.00 - 16.008 / 15
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii framework ขั้นสูงห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.26-03-2561 - 27-03-25619.00 - 16.009 / 15
KKU Faculty networkห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.29-03-2561 - 30-03-25619.00 - 16.0015 / 20

ข่าวประชาสัมพันธ์

No results found.

ภาพผู้เข้าอบรม