ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัคร/รับ
การเขียนโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้ Firebase บนแอนดรอยด์ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.24-05-2560 - 26-05-25609.00 - 16.0012 / 20
การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Administration)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.29-05-2560 - 31-05-25609.00 - 16.0016 / 20
การสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วย Google Sites (รุ่นที่ 1)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.01-06-25609.00 - 16.0020 / 20
การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps (รุ่นที่ 1)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.02-06-25609.00 - 16.0015 / 20
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Serverห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-06-2560 - 07-06-25609.00 - 16.0016 / 30
Ethical Hacking and System Securityห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 50 เครื่อง) ตึกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น07-06-2560 - 08-06-25609.00 - 16.0013 / 30
Docker Enables DevOpsห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.10-06-2560 - 11-06-25609.00 - 16.008 / 15
การเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.14-06-2560 - 16-06-25609.00 - 16.0013 / 20
การทำเหมืองข้อมูลด้วยซอฟแวร์ WEKA ขั้นพื้นฐานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.19-06-2560 - 21-06-25609.00 - 16.005 / 30
Advanced Excelห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.24-06-2560 - 25-06-25609.00 - 16.0042 / 40

ข่าวประชาสัมพันธ์

No results found.

ภาพผู้เข้าอบรม