ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัคร/รับ
Microsoft Office (Advanced)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.18-08-2560 - 20-08-25609.00 - 16.0036 / 40
Microsoft Power BI (Business Intelligence)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.26-08-2560 - 27-08-25609.00 - 16.0029 / 40
โครงการ สื่อสารองค์กรด้านบริหารบุคคลสู่ประชาคมห้องประชุมสุลัดดา ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น29-08-2560 - 30-08-25608.30 - 16.001 / 20
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C#.NET ขั้นสูงห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.30-08-2560 - 31-08-25609.00 - 16.0016 / 15

ข่าวประชาสัมพันธ์

No results found.

ภาพผู้เข้าอบรม