ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัคร/รับ
Wireless network administratorห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.25-02-2560 - 26-02-25609.00 - 16.0017 / 20
การเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network and System Monitoring)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.13-03-2560 - 15-03-25609.00 - 16.007 / 20
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นดวย Yii framework ขั้นพื้นฐานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.18-03-2560 - 19-03-25609.00 - 16.0027 / 15
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นดวย Yii framework ขั้นสูงห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.25-03-2560 - 26-03-25609.00 - 16.0020 / 15
Basic network configurationห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.01-04-2560 - 02-04-25609.00 - 16.0014 / 20
การเขียนโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้ Firebase บนแอนดรอยด์ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.24-05-2560 - 26-05-25609.00 - 16.008 / 20
การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Administration)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.29-05-2560 - 31-05-25609.00 - 16.006 / 20
การสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วย Google Sites (รุ่นที่ 1)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.01-06-25609.00 - 16.0014 / 20
การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps (รุ่นที่ 1)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.02-06-25609.00 - 16.0012 / 20
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Serverห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-06-2560 - 07-06-25609.00 - 16.0010 / 30

ข่าวประชาสัมพันธ์

No results found.

ภาพผู้เข้าอบรม