ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัคร/รับ
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นพื้นฐาน (Open Source Quantum GIS for Spatial Data Management: Introduction )ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.03-07-2560 - 05-07-25609.00 - 16.0012 / 30
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET Core MVC with C#ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.08-07-2560 - 09-07-25609.00 - 16.006 / 15
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด MultiSpec สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ขั้นพื้นฐาน (Open Source MultiSpec for Satellite Data Analysis : Introduction)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.15-07-2560 - 16-07-25609.00 - 16.003 / 30
การเขียนโมบายแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์และไอโอเอสด้วยไอโอนิคเฟรมเวิร์คห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.19-07-2560 - 21-07-25609.00 - 16.0032 / 20
การพัฒนา RESTFul Web Service with Node.jsห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.22-07-2560 - 23-07-25609.00 - 16.0016 / 20
การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps (รุ่นที่ 2)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.26-07-25609.00 - 16.0010 / 20
การสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วย Google Sites (รุ่นที่ 2)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.27-07-25609.00 - 16.007 / 20
Microsoft Office (Basic)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.29-07-2560 - 30-07-25609.00 - 16.0018 / 40
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง (Open Source Quantum GIS for Spatial Data Management: Advanced )ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.31-07-2560 - 02-08-25609.00 - 16.0012 / 30
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C#.NET ขั้นพื้นฐานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.03-08-2560 - 04-08-25609.00 - 16.008 / 15

ข่าวประชาสัมพันธ์

No results found.

ภาพผู้เข้าอบรม