การชำระค่าลงทะเบียน 2 ช่องทางดังนี้

บุคคลทั่วไป

  • ชำระด้วยตนเอง : ที่หน่วยการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โอนผ่านบัญชีธนาคาร : เลขที่บัญชี 551-3-00559-9 ชื่อบัญชี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดการออกใบเสร็จให้ครบถ้วน ส่งมาที่ FAX : 043-202351 หรือ Email : ampai@kku.ac.th

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ทำหนังสือแจ้งการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ไปยังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 30 วัน และรอการยืนยันการเปิดหลักสูตร และหนังสือแจ้งชำระค่าลงทะเบียนอบรมจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบ KKUFMIS ต่อไป

หมายเหตุ
การชำระค่าลงทะเบียน (กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมวันแรกของหลักสูตรอย่างน้อย 30 วัน) จะไม่มีการสำรองที่นั่งล่วงหน้า
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่คุณอำไพ พงษ์สุวรรณ (หน่วยการเงิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.) ก่อนวันอบรมวันแรกของหลักสูตรอย่างน้อย 30 วัน
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42042 หรือ E-Mail : ampai@kku.ac.th Fax : 043-202351

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสมฤทัย ปั้นพานิช โทรศัพท์: 043-009700 ต่อ 42050 หรือ E-Mail : somrutai@kku.ac.th