หลักสูตรอบรม
แสดงผล 1-20 รายการ | จากทั้งหมด 182 รายการ
[?]ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัครรับ
KKU Faculty networkห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.29-03-2561 - 30-03-25619.00 - 16.001520
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii framework ขั้นสูงห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.26-03-2561 - 27-03-25619.00 - 16.00915
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii framework ขั้นพื้นฐานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.19-03-2561 - 20-03-25619.00 - 16.00815
การบริหารจัดการ Web serverห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.15-03-2561 - 16-03-25619.00 - 16.001520
การสร้างสื่อวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-03-2561 - 07-03-25619.00 - 16.00620
การจัดการ Theme และ Security ให้กับ WordPressห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.22-02-2561 - 23-02-25619.00 - 16.002740
การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ Voice over IPห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.14-02-2561 - 16-02-25619.00 - 16.00820
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบ Info Graphic ด้วย Adobe Illustratorห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.07-02-2561 - 09-02-25619.00 - 16.003820
Basic network configurationห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-02-2561 - 06-02-25619.00 - 16.001520
การประยุกต์ใช้ Google G-suite ในการทำงานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.19-01-25619.00 - 16.002220
การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้นห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.11-01-2561 - 12-01-25619.00 - 16.001420
สร้างวารสารข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesignห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.08-01-2561 - 10-01-25619.00 - 16.001520
Basic Hacking and Preventionห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.21-12-2560 - 22-12-25609.00 - 16.001720
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (รับเพิ่มเติม) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น19-11-2560 - 20-11-25608.30 - 16.00725
โครงการ สื่อสารองค์กรด้านบริหารบุคคลสู่ประชาคมห้องประชุมสุลัดดา ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น31-08-25608.30 - 16.00420
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C#.NET ขั้นสูงห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.30-08-2560 - 31-08-25609.00 - 16.001815
Microsoft Power BI (Business Intelligence)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.26-08-2560 - 27-08-25609.00 - 16.003140
Microsoft Office (Advanced)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.18-08-2560 - 20-08-25609.00 - 16.003640
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐโรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น15-08-2560 - 17-08-25609.00 - 16.00150
โครงการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เครืองมือ Routine to Research(R2R)และวิจัยสถาบันวิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท10-08-25608.30 - 16.002230