หลักสูตรอบรม
แสดงผล 1-20 รายการ | จากทั้งหมด 162 รายการ
[?]ชื่อหลักสูตรสถานที่วันที่เวลา (น.)สมัครรับ
Microsoft Power BI (Business Intelligence)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.26-08-2560 - 27-08-25609.00 - 16.00740
Microsoft Office (Advanced)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.18-08-2560 - 20-08-25609.00 - 16.001140
การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (VoIP) ด้วย Elastixห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.07-08-2560 - 09-08-25609.00 - 16.00620
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง (Open Source Quantum GIS for Spatial Data Management: Advanced )ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.31-07-2560 - 02-08-25609.00 - 16.00330
Microsoft Office (Basic)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.29-07-2560 - 30-07-25609.00 - 16.00640
การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps (รุ่นที่ 2)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.28-07-25609.00 - 16.00320
การสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วย Google Sites (รุ่นที่ 2)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.27-07-25609.00 - 16.00220
การพัฒนา RESTFul Web Service with Node.jsห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.22-07-2560 - 23-07-25609.00 - 16.00320
การเขียนโมบายแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์และไอโอเอสด้วยไอโอนิคเฟรมเวิร์คห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.19-07-2560 - 21-07-25609.00 - 16.00320
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด MultiSpec สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ขั้นพื้นฐาน (Open Source MultiSpec for Satellite Data Analysis : Introduction)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.15-07-2560 - 16-07-25609.00 - 16.00030
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET Core MVC with C#ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.08-07-2560 - 09-07-25609.00 - 16.00115
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นพื้นฐาน (Open Source Quantum GIS for Spatial Data Management: Introduction )ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.03-07-2560 - 05-07-25609.00 - 16.00030
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C#.NET ขั้นสูงห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.29-06-2560 - 30-06-25609.00 - 16.00015
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C#.NET ขั้นพื้นฐานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.27-06-2560 - 28-06-25609.00 - 16.00215
Advanced Excelห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.24-06-2560 - 25-06-25609.00 - 16.002540
การทำเหมืองข้อมูลด้วยซอฟแวร์ WEKA ขั้นพื้นฐานห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.19-06-2560 - 21-06-25609.00 - 16.00330
การเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.14-06-2560 - 16-06-25609.00 - 16.00720
Docker Enables DevOpsห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.10-06-2560 - 11-06-25609.00 - 16.00415
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Serverห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.05-06-2560 - 07-06-25609.00 - 16.001030
การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps (รุ่นที่ 1)ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.02-06-25609.00 - 16.001220