Note: คุณจะต้อง Register และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้
Note: ถ้าคุณต้องการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ให้กดที่ปุ่ม ลงทะเบียน   ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตรโครงการ สื่อสารองค์กรด้านบริหารบุคคลสู่ประชาคม
ปีงบประมาณ2560
วันที่เริ่ม29-08-2560
วันที่สิ้นสุด30-08-2560
เวลาเริ่มอบรม8.30 น.
เวลาสิ้นสุดอบรม16.00 น.
สถานที่อบรมห้องประชุมสุลัดดา ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา-- ไม่รับ --
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข.-- ฟรี --
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป-- ไม่รับ --
จำนวนที่รับ20 คน
วิทยากรคุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กรและคณะ
Course Outlineการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง Web มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวทางวิทยุ การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและการผลิตสารคดีสั้น
การฝึกเขียนบทความสารคดีวิทยุ การเป็นผู้ประกาศและการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

สนใจสมัครติดต่อ นางสาววรัญญา กุลสุทธิ์
โทร : 088-5496996,043-203245
โทรสาร : 043-203260 E-mail : waruku@kku.ac.th
วันที่ลงประกาศ26-07-2560
ผู้ลงประกาศกิตติพงษ์ จำรูญ
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน
#ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งคณะ/หน่วยงาน  วันที่ลงทะเบียนยืนยัน [?]จ่ายเงิน [?]
1นางสาว วรัญญา กุลสุทธิ์นักวิชาการศึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  02-08-2560 19:26:48