เกี่ยวกับระบบ

ระบบฝึกอบรม เป็นระบบที่ให้บริการทางด้านฝึกอบรม โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. เป็นผู้จัด

ซึ่งสามารถเข้ารับการอบรมได้ทั้งนักเรียน/นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลทั่วไป

โดยการลงทะเบียนเข้าอบรมนั้น คุณจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนได้

Web Browser ที่แนะนำในการงานใช้ระบบ

  1. Safari -> Download Safari
  2. Chrome -> Download Chrome -> วิธีติดตั้ง Chrome
  3. Firefox -> Download Firefox -> วิธีติดตั้ง Firefox
  4. IE -> Download Internet Explorer 9 -> วิธีติดตั้ง Internet Explorer 9
Login